การกู้อัตโนมัติคืออะไร มีข้อดีอย่างไร?


การกู้อัตโนมัติคืออะไร มีข้อดีอย่างไร?

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 31 วันหลังจากครบกำหนดชำระ บริษัทจะนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ (หักหนี้สินถ้ามี) มาชำระเบี้ยประกันให้โดยอัตโนมัติ ในลักษณะของการให้กู้ยืม ลูกค้าสามารถนำเงินมาจ่ายคืนได้พร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

การกู้อัตโนมัติจะทำให้ลูกค้ายังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

บทความอื่นๆ

อ่านก่อนตัดสินใจ จากใจตัวแทนประกันรายได้หลักล้าน


อนุสัญญา คืออะไร


free look


ขยายระยะเวลา


ใช้เงินสำเร็จ คืออะไร


ทุนประกัน คืออะไร


ยูนิตลิงค์ (Unit-Linked) คืออะไร?


สมาคมประกันชีวิตไทย


ทำไมต้องวางแผนประกันสุขภาพตลอดชีวิต?


ทำไมจึงไม่ควรเวนคืนกรมธรรม์เงินสด เพื่อไปซื้อกรมธรรม์ใหม่?


กรมธรรม์แบบใดบ้างที่สามารถต่ออายุ หรือเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองได้


หากกรมธรรม์ขาดแล้ว จะต่ออายุได้หรือไม่?


เบี้ยประกันภัยของบุคคลในครอบครัว (พ่อ แม่ คู่สมรส ลูก) นำมาลดหย่อนภาษีของตนเองได้หรือไม่?


ทำไมเบี้ยประกันภัยที่ชำระจึงไม่เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่หักลดหย่อนภาษีได้


ทำไมเบี้ยประกันภัยบางส่วนถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี


สามารถชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าได้หรือไม่?


สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนได้หรือไม่?


กรมธรรม์ถึงกำหนดชำระวันไหน และมีเวลาในการชำระได้ถึงเมื่อใด?


ประกันสะสมทรัพย์ คืออะไร ?


ทำไมผู้ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ถึงต้องจ่ายเบี้ยประกันที่สูงกว่าคนปกติ?