ทำประกัน Keyman ดีมั้ย?


ทำประกัน Keyman ดีมั้ย?
วันที่ : 6 ส.ค. 2564

ประกัน Keyman เพื่อประโยชน์ในการบริหารภาษี 

ผู้บริหาร


ช่องทางการติดต่อ

VDO

รายละเอียด

ประกัน Keyman คืออะไร

ประกัน Keyman คือ การทำประกันชีวิตให้กับบุคคลสำคัญของบริษัท โดยบุคคลสำคัญเป็นผู้เอาประกัน และบริษัทเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน บุคคลที่บริษัททำประกัน Keyman ให้ ต้องอยู่ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญกับบริษัท เช่น กรรมการ  ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น โดยสามารถทำประกันชีวิตได้ทุกรูปแบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ และแบบบำนาญ 

ประโยชน์ทางภาษีของประกัน Keyman ประกันแบบนี้ช่วยบริหารภาษีได้ดังนี้

  1. เบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนบุคคลสำคัญทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบสวัสดิการพนักงานของบริษัท สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายภาษีที่ว่าสวัสดิการพนักงานจะเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ก็ต่อเมื่อ เป็นสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทุกคนในระดับเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของกิจการ
  2. เบี้ยประกันชีวิตที่บุคคลสำคัญเป็นผู้เอาประกันสามารถนำมาเพื่อใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามมาตรา 48(1), 47(1)(ง), และมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร
  3. ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ 
    - กรณีบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับตามกรมธรรม์ ต้องบันทึกบัญชีเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีกำไรสุทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
    - กรณีบุคคลสำคัญเป็นผู้รับประโยชน์ ผลประโยชน์ที่บุคคลสำคัญได้รับตามกรมธรรม์เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42 (13) แห่งประมวลรัษฎากร
  4. เบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนพนักงาน และผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัท เข้าลักษณะเป็นประโยชน์ใดๆ ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ทำให้แม้ประกัน Keyman จะมีประโยชน์ในการเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล แต่กลับทำให้พนักงานมีภาระต้องเสียภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 

บริหารภาษีได้ขนาดนี้ จำเป็นต้องซื้อมั้ย?

การบริหารภาษีด้วยประกัน Keyman โดยเฉพาะกรณีบุคคลสำคัญ คือ เจ้าของนิติบุคคล เงินของนิติบุคคลหรือเงินของตนเองจึงเป็นเงินก้อนเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละบัญชี ดังนั้นการตัดสินใจทำประกัน Keyman หรือไม่ จึงต้องพิจารณาความคุ้มค่าระหว่างภาษีที่นิติบุคคลประหยัดได้ กับภาษีที่บุคคลสำคัญต้องเสียเพิ่ม ถ้าภาษีที่บุคคลธรรมดาต้องเสียเพิ่มสูงกว่าภาษีที่นิติบุคคลประหยัดได้ ก็ไม่คุ้มที่จะทำ 

การพิจารณาจุดคุ้มค่า คือ ถ้าทำประกัน Keyman แล้ว หากอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขั้นสูงสุดที่บุคคลสำคัญต้องจ่ายเท่ากับหรือมากกว่า 20% ก็ไม่ควรทำประกัน Keyman เพราะจะไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษีเลย แถมอาจทำให้เสียภาษีเพิ่ม

นอกจากนี้ หากพิจารณาการบริหารภาษีนิติบุคคลด้วยการสร้างค่าใช้จ่ายสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การจ่ายโบนัสให้บุคคลสำคัญ ซึ่งไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องให้ทุกคน ไม่มีภาระผูกพันต้องให้ทุกปี ดูแล้วน่าสนใจกว่าเมื่อเทียบกับการทำประกัน Keyman ซึ่งยุ่งยาก มีรายละเอียดและเงื่อนไขในการทำมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องทำประกันให้บุคคลสำคัญทุกคนเท่าเทียมกันแล้ว ยังต้องระบุในระเบียบของกิจการ และยังเป็นการสร้างภาระในระยะยาวให้กับนิติบุคคลด้วย แม้ว่าในอนาคต นิติบุคคลจะมีรายได้ที่ลดลงหรือขาดทุน ก็ยังต้องจ่ายเบี้ยประกัน Keyman ต่อไปโดยไม่ได้ประโยชน์ด้านภาษีเลย

ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

เราเข้าใจ เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต ให้เงินก้อนเล็กปกป้องเงินก้อนใหญ่ ให้เราทำหน้าที่นี้แทนคุณ

คุณเคยคิดหรือไม่? เล่มกรมธรรม์ที่คุณถืออยู่ ไม่ตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบัน เจอปัญหาตัวแทนไม่ใส่ใจเคียงข้างคุณ ซื้อประกันเล่มใหม่ไม่รู้เริ่มตรงไหน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ให้เราทำหน้าที่ตอบโจทย์เหล่านี้แทนคุณ

ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน พี่หมู พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนเกษียณสุข คุ้มครองความเสี่ยง

หลังคาบ้านรั่วยังมองเห็นได้ เมื่อฝนตก แต่สถานะการเงินมีรูรั่ว ใครล่ะจะช่วยบอกได้ ให้พี่หมูได้ตรวจสอบดูว่า ครอบครัวคุณปลอดภัย ทุกมิติทางการเงิน แล้วหรือยังนะคะ

คุยง่าย สบายใจ ให้รายละเอียดชัดเจน ดั่งเพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อน พร้อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ คุณแม่ลูกอ่อนที่เชี่ยวชาญประกันสุขภาพเด็ก และเข้าใจวัยรุ่นผู้ที่ต้องการจะเก็บออม ลดหย่อนภาษีเป็นอย่างดี พร้อมให้คำปรึกษาดั่งเพื่อน เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ คุยง่าย เน้นความเ

เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่ จึงอยากจะมอบแต่สิ่งดีๆ ให้กับทุกคน เหมือนดั่งคนในครอบครัว

ให้คำปรึกษาประกันสุขภาพ พร้อมทั้งช่วยวางแผนด้านการเงิน ตามความต้องการสำหรับทุกคน ถ้าสนใจนัดคุยกันก่อนได้นะคะ ยินดีไปให้คำปรึกษา

เรื่องประกันสุขภาพเด็กไว้ใจแม่เม่ย ด้วยประสบการณ์ตัวแทนมืออาชีพมากกว่า 7 ปี

พร้อมดูแลทุกคนในครอบครัว จากการเป็นตัวแทนมากกว่า 7 ปี เป็น​สัตวแพทย์ รวมถึงป็นคุณแม่ลูกแฝด ทำให้เข้าใจความกังวลของคนเป็นแม่ที่มีต่อลูก การันตีด้วยกรมธรรม์สุขภาพเด็กมากกว่า 200 เล่ม

ให้คำปรึกษาฟรี ด้านกรมธรรม์ สุขภาพ การเงิน การลงทุน ทุกรูปแบบ

ประกัน=เงินสดในวันที่คุณต้องใช้มัน และเงินสดให้คนที่คุณรักในเวลาที่คุณไม่อยู่ ต้องการสร้างหลักประกัน=เงินสดช่วยคุณ ช่วยคนที่คุณรัก มาวางแผนชีวิตและการเงินกับ ผึ้ง โตเกียวมารีน มาเป็นครอบครัวโตเกียวมาร

รับรีวิวแบบประกันทุกฉบับ ฟรี!! - คุณเอ๋

แบบประกันที่ดี คือ แบบที่ลูกค้าเลือก ไม่ใช่แบบที่ตัวแทนอยากขาย เพียงแค่คุณตั้งโจทย์ ที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่เรา นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณเลือกด้วยตนเอง

ผู้บริหาร
ดูทั้งหมด
รายการมาใหม่
ดูทั้งหมด
รายการน่าสนใจ
ดูทั้งหมด

ค้นหาแผนประกันที่ต้องการ