ประกันภัยลดหย่อนภาษี ซื้อตัวไหนคุ้มสุด


ประกันภัยลดหย่อนภาษี ซื้อตัวไหนคุ้มสุด
วันที่ : 24 ส.ค. 2564

ประกันชีวิต


ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียด

สรุปส่วนสำคัญ

 1. บุคคลที่มีเงินเดือนเกิน 26,000 ควรใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
 2. ประกันชีวิต/ประกันออมทรัพย์แบบออมทรัพย์ที่มีความคุ้มครองเกิน 10 ปี สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี สูงสุด 200,000 บาท
 4. ประกันสุขภาพสามารถนำเบี้ยประกันภัยมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 5. ประกันสุขภาพบิดามารดา สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ตามกฎหมายนั้น บุคคลที่มีเงินได้ระหว่างปีทุกคนต้องยื่นภาษี แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเสียภาษีค่ะ

บุคคลที่มีเงินได้สุทธิเกิน 150,000 บาท จะต้องเสียภาษี ซึ่งเงินได้สุทธิ ไม่เท่ากับรายได้
เงินได้สุทธิคือรายได้หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าลดหย่อนต่างๆแล้ว 

ตัวอย่างเช่น คนโสด อายุ 26 เงินเดือน 30,000 บาท ได้โบนัสและเงินค่าจ้าง Freelance (นับเฉพาะที่ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย)  อีก 90,000 บาท หากไม่มีค่าลดหย่อนอะไรเลย จะต้องเสียภาษีดังนี้ค่ะ

เงินเดือน+โบนัส+รายรับจาก Freelance ต่างๆ 450,000
หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายสรรพากร 100,000
หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000
หักเงินสะสมกองทุนประกันสังคม 10,800
เงินได้สุทธิ 279,200


จากนั้นก็นำเงินได้สุทธิมาคำนวนตามอัตราภาษีที่สรรพากรกำหนด

เงินได้ จำนวน อัตราภาษี ภาษีที่ต้องเสีย
เงินได้สุทธิส่วนที่ 1-150,000 บาท 150,000  0% -
เงินได้สุทธิส่วนที่ 150,001-300,000 บาท 129,200  5% 6,460 
ภาษีที่ต้องเสียทั้งหมด 6,460 


ถ้านำเงิน 10% ของเงินเดือน ไปซื้อประกันออมทรัพย์ จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ดังนีเ

เงินเดือน+โบนัส+รายรับจาก Freelance ต่างๆ 450,000
หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายสรรพากร 100,000
หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000
หักเงินสะสมกองทุนประกันสังคม 10,800
หักเบี้ยประกันภัย 36,000
เงินได้สุทธิ 213,200
ภาษีที่ต้องเสีย 3,160


ประหยัดภาษีถึง 3,300 บาท เงินต้นก็ยังอยู่ครบด้วยค่ะ


ซื้อประกันลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ดี

การซื้อประกันภัย เป็นทางเลือกหนึ่งในการลดหย่อนภาษีค่ะ โดยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักก่อนการคำนวณรายได้สุทธิ ส่วนจะซื้อประกันภัยเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน ประกันดีดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประกัน ความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

อะไรที่ไม่จำเป็น เราไม่เสนอให้ลูกค้า


คำแนะนำจากทีมงาน

 • หากไม่มีภาระหนี้สินอะไร ก็ควรแบ่ง 10% ของรายได้ไปทำประกันบำนาญ หรือประกันออมทรัพย์
 • หากมีภาระหนี้สิน ควรเลือกทุนประกันให้เท่ากับหนี้สิน เพื่อไม่ให้ครอบครัว หรือผู้ค้ำประกันเดือดร้อน
 • หากมีครอบครัวที่ต้องดูแล ทุนประกันควรเท่ากับ (รายจ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น - เงินออมและเงินลงทุนที่มีทั้งหมด) เป็นหลักประกันให้ครอบครัวไม่ลำบากเมื่อคุณไม่อยู่

ส่วนผู้ที่มีเป้าหมายเป็นการลดหย่อนภาษี ประกันดีดีแนะนำให้ทำประกันออมทรัพย์ค่ะ ถือว่าเป็นการสร้างวินัยในตัว โดยประกันออมทรัพย์ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องมีอายุกรมธรรม์นานเกิน 10 ปีขึ้นไป

อธิบายง่ายๆ ก็เหมือนฝากประจำ 10 ปีนั่นเอง ระหว่างทางก็ได้รับดอกเบี้ย และหากเสียชีวิตระหว่าง 10 ปีนี้ จะได้เงินชดเชยสูงกว่าเบี้ยที่ชำระ

เพราะฉะนั้นก่อนทำประกันต้องทำใจก่อนนะคะว่าเงินก้อนที่แบ่งไปออมในประกันนั้น จะไม่สามารถนำออกมาใช้ได้  หากนำมาออกมาใช้ก่อนครบอายุสัญญา

เงินเดือน 30,000 ซื้อประกันออมทรัพย์แบบไหนดี

สูตรการออมง่ายๆคือออม 10% ของรายได้ค่ะ ดังนั้น ถ้าเงินเดือน 30,000 ก็ควรเลือกการชำระเบี้ยไม่เกินปีละ 36,000 บาท 

ถ้าหากเพิ่งเริ่มทำงาน อายุยังไม่มาก ควรทำประกันออมทรัพย์ที่อายุสั้น จะได้มีเงินก้อนมาในช่วงวัยไม่เกิน 40 เผื่อว่าจะลงทุนทำธุรกิจ ดาวน์บ้าน ดาวน์รถ

ประกันดีดีได้เปรียบเทียบแบบประกันระยะสั้นในตลาดทั้งหมด และคัดมาให้แล้วค่ะ ว่ากรมธรรม์นี้ประโยชน์สูงสุด

ตัวอย่างลูกค้าท่านเดิม เพศหญิง อายุ 26 ปี ถ้าซื้อประกันออมทรัพย์แบบคุ้มครอง 12 ปี ชำระเบี้ย 6 ปี เบี้ยประกัน 36,000 บาท จะได้กรมธรรม์ที่ทุนประกันประมาณ 37,000 

สามารถสรุปผลประโยชน์ได้แบบนี้ค่ะ

อายุ เบี้ยที่ต้องชำระ ผลประโยชน์คืน ความคุ้มกรณีเสียชีวิต
26 36,223 1,110 40,700
27 36,223 1,110 77,700
28 36,223 1,110 114,700
29 36,223 1,110 151,700
30 36,223 1,110 188,700
31 36,223 1,110 225,700
32 - 2,220 225,700
33 - 2,220 225,700
34 - 2,220 225,700
35 - 2,220 225,700
36 - 2,220 225,700
37 - 224,220 225,700
รวม 217,338 241,980  


ประกันออมทรัพย์ 12 ปี ผลประโยชน์สูง 6% ลดหย่อนภาษีได้เต็ม

ออมทรัพย์สั้น ผลประโยชน์สูงสุดที่สุดในตลาด* 
*เทียบกับผลประโยชน์ในตลาด ณ สิงหาคม 2564 

ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ความผันผวนระยะสั้นสูง ทำให้บริการประกันภัยไม่นิยมออกกรมธรรม์ระยะสั้นค่ะ แต่กรมธรรม์ที่ประกันดีดีแนะนำ เพิ่งออกมาในปี 2564 นี้เอง สวนกระแสเศรษฐกิจด้วยผลประโยชน์ที่สูง 3%-6% คุ้มกว่าซื้อกองทุนระยะยาวซะอีก


ประกันดีดี ออกแบบกรมธรรม์ให้ฟรี

การออกแบบประกันเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ เพราะความต้องการของแต่ละคนต่างกัน อย่าซื้อประกันที่คุณไม่ได้ร่วมออกแบบ ประกันดีดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประกัน ความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ อะไรที่ไม่จำเป็น เราไม่เสนอให้ลูกค้า สนใจอยากให้ประกันดีดีออกแบบกรมธรรม์ให้ฟรี ติดต่อสอบถามได้นะคะ ออมหลักพันหรือหลักล้านเราก็วางแผนให้ค่ะ

ไม่ว่าคุณจะวางแผน

 • วางแผนเกษียณ
 • สร้างอิสระทางการเงิน
 • ส่งลูกเรียนนอก
 • ประกันสุขภาพตลอดชีพ
 • เก็บเงินซื้อบ้าน
 • ลดหย่อนภาษี
Tags
ประกันภัยลดหย่อนภาษี ซื้อตัวไหนคุ้มสุด ประกันตัวไหนคุ้มสุด
ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

รับรีวิวแบบประกันทุกฉบับ ฟรี!! - คุณเอ๋

แบบประกันที่ดี คือ แบบที่ลูกค้าเลือก ไม่ใช่แบบที่ตัวแทนอยากขาย เพียงแค่คุณตั้งโจทย์ ที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่เรา นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณเลือกด้วยตนเอง

เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่ จึงอยากจะมอบแต่สิ่งดีๆ ให้กับทุกคน เหมือนดั่งคนในครอบครัว

ให้คำปรึกษาประกันสุขภาพ พร้อมทั้งช่วยวางแผนด้านการเงิน ตามความต้องการสำหรับทุกคน ถ้าสนใจนัดคุยกันก่อนได้นะคะ ยินดีไปให้คำปรึกษา

เราเข้าใจ เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต ให้เงินก้อนเล็กปกป้องเงินก้อนใหญ่ ให้เราทำหน้าที่นี้แทนคุณ

คุณเคยคิดหรือไม่? เล่มกรมธรรม์ที่คุณถืออยู่ ไม่ตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบัน เจอปัญหาตัวแทนไม่ใส่ใจเคียงข้างคุณ ซื้อประกันเล่มใหม่ไม่รู้เริ่มตรงไหน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ให้เราทำหน้าที่ตอบโจทย์เหล่านี้แทนคุณ

เรื่องประกันสุขภาพเด็กไว้ใจแม่เม่ย ด้วยประสบการณ์ตัวแทนมืออาชีพมากกว่า 7 ปี

พร้อมดูแลทุกคนในครอบครัว จากการเป็นตัวแทนมากกว่า 7 ปี เป็น​สัตวแพทย์ รวมถึงป็นคุณแม่ลูกแฝด ทำให้เข้าใจความกังวลของคนเป็นแม่ที่มีต่อลูก การันตีด้วยกรมธรรม์สุขภาพเด็กมากกว่า 200 เล่ม

ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน พี่หมู พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนเกษียณสุข คุ้มครองความเสี่ยง

หลังคาบ้านรั่วยังมองเห็นได้ เมื่อฝนตก แต่สถานะการเงินมีรูรั่ว ใครล่ะจะช่วยบอกได้ ให้พี่หมูได้ตรวจสอบดูว่า ครอบครัวคุณปลอดภัย ทุกมิติทางการเงิน แล้วหรือยังนะคะ

คุยง่าย สบายใจ ให้รายละเอียดชัดเจน ดั่งเพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อน พร้อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ คุณแม่ลูกอ่อนที่เชี่ยวชาญประกันสุขภาพเด็ก และเข้าใจวัยรุ่นผู้ที่ต้องการจะเก็บออม ลดหย่อนภาษีเป็นอย่างดี พร้อมให้คำปรึกษาดั่งเพื่อน เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ คุยง่าย เน้นความเ

ให้คำปรึกษาฟรี ด้านกรมธรรม์ สุขภาพ การเงิน การลงทุน ทุกรูปแบบ

ประกัน=เงินสดในวันที่คุณต้องใช้มัน และเงินสดให้คนที่คุณรักในเวลาที่คุณไม่อยู่ ต้องการสร้างหลักประกัน=เงินสดช่วยคุณ ช่วยคนที่คุณรัก มาวางแผนชีวิตและการเงินกับ ผึ้ง โตเกียวมารีน มาเป็นครอบครัวโตเกียวมาร

ประกันชีวิต
ดูทั้งหมด
รายการมาใหม่
ดูทั้งหมด
รายการน่าสนใจ
ดูทั้งหมด

ค้นหาแผนประกันที่ต้องการ